INTEGRITETSPOLICY

Ateljé Flooh värnar om dina personuppgifter och lägger stor vikt vid att skydda din integritet. Denna integritetspolicy förklarar och förtydligar hur dina personuppgifter behandlas enligt (EU) 2016/279, den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Genom att använda Ateljé Floohs webbplats godkänner du att din personliga information behandlas i enlighet med denna integritetspolicy.

VAD ÄR PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter är information om en identifierbar fysisk person. Det kan exempelvis vara namn, personnummer, e-postadress, ip-adress eller foton. 

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAS IN?

När du beställer en möbelrenovering eller handlar i Ateljé Floohs webbshop lämnar du personuppgifter som namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Uppgifterna behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig och leverera dina varor.
I de fall fakturabetalning eller delbetalning används så kan även personnummer komma att samlas in.

SYFTE MED BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Den information vi samlar in från dig kan användas för något av följande ändamål:
- Fullgöra avtal
För att vi ska kunna producera och leverera den vara som du köpt av oss. Vi behöver även spara dina personuppgifter för betalning, reklamationer, garantiärenden och legala krav.
- Kundkommunikation
Den e-postadress och mobiltelefonnummer du anger kan användas för att skicka information och uppdateringar om din order.

MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTERNA

Vi säljer inte eller på annat sätt överför din personliga information till tredje part. Undantag är betrodda leverantörer som hjälper oss att hantera webbplatsen, driva vår verksamhet, leverera de varor du beställt. Vi kan också dela din personliga information där vi finner det nödvändigt för att följa lagstadgade krav eller skydda våra eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet. Anonymiserad information som samlas in från webbplatsen om besökare får emellertid lämnas till tredje part för marknadsföring, statistik eller annan användning. Om dina personuppgifter kommer att delges med andra mottagare än de som anges i denna integritetspolicy, kommer vi att ge dig information om detta när vi samlar in dina personuppgifter och du ger oss ditt samtycke.

COOKIES

Cookies är små filer som en webbplats eller tjänsteleverantör skickar till datorns hårddisk via webbläsaren (om du tillåter) och som gör att webbplatsen känner igen din webbläsare och kan hämta och komma ihåg viss information.
Vi använder cookies för att utföra vissa viktiga funktioner och förbättra användarupplevelsen i vår webbutik samt sammanställa statistik om trafik och kommunikation på webbplatsen. Cookies används också för kommunikationsändamål för att förbättra vår kundkommunikation samt att mäta webbplatsen.
Cookies berättar om vad webbplatsens användare har besökt, hjälper oss att mäta och rikta våra reklam- och marknadsaktiviteter samt sökresultat via internet-sökmotorer och ge oss information om våra användare så att vi kan utveckla våra onlinetjänster.
Om du har aktiverat cookies i din webbläsare kan din cookieinformation användas för att förbättra vår kommunikation med dig via e-post, nyhetsbrev och så vidare.
Du kan också välja att stänga av cookies i din webbläsare och / eller radera lagrade cookies i din webbläsare. Observera att blockering av cookies kan påverka webbplatsens funktionalitet. 

HUR LÄNGE VI BEHÅLLER DIN PERSONLIGA INFORMATION

Vi sparar endast dina personuppgifter så länge det är relevant för det syfte som det ursprungligen samlades in för. Vi betraktar dig som aktiv kund upp till 36 månader från ditt senaste köptillfälle. Efter denna tid sparas endast uppgifter om dig utifrån legala krav som tex bokföringslag eller skattelagstiftning.

DINA PERSONLIGA RÄTTIGHETER

Du har rätt att begära ett utdrag om vilka personuppgifter vi har om dig genom att skriftligen begära ett registerutdrag. Detta kan göras kostnadsfritt en gång om året.
Du har också rätt att begära att felaktiga uppgifter om dig ska rättas, liksom möjligheten att begära att vi tar bort din personliga information.
Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter och att förbjuda användningen av din personliga information för direkt marknadsföring. Vi är då skyldiga att upphöra med behandlingen utom i de fall där legala krav finns.
För att lämna in en förfrågan, vänligen kontakta oss för mer information. Du har rätt att lämna eventuella klagomål på vår behandling av dina personuppgifter till den nationella tillsynsmyndigheten.

ÄNDRINGAR I DENNA INTEGRITETSPOLICY

Ateljé Flooh förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra denna policy när som helst och du bör regelbundet besöka denna webbplats för att få den senaste versionen.
Senast uppdaterad: 2022-10-03

HUR KONTAKTAR DU OSS?

Om du har några frågor angående denna integritetspolicy, vår behandling av personuppgifter eller vill kontakta oss angående dina personuppgifter, hör av dig till oss på e-post: helena@flooh.se